tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Something that is badass or amazing. Also can describe something that is the shit.
yoooo son that shits dopetitties
viết bởi ChunkyBoyz 30 Tháng mười, 2011