tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Mel Gibson in Conspiracy theory.
"man did you watch that movie conspiracy theory last night"
"yeah mel gibson was one doped up cracka"
viết bởi Hazeey 27 Tháng chín, 2011