tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The gangsta way of saying terrific.
Man that pizookie was doperific!
viết bởi nvrthkboutwakinup 20 Tháng một, 2010