tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A very stupid woman, female.
I cannot believe what a dumb shit Megan is, she really is a dopey bitch.
viết bởi DoctorVegas 02 Tháng mười hai, 2009