tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Superman's Girlfriend who killed Lois Lane by running her over with a sexy ass van
Dorinamae made superman happy
viết bởi korkor 27 Tháng ba, 2008

Words related to Dorinamae

friend funny lois lane superman van