tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Doritos?
Do you want to eat some Doriott?
viết bởi TROLOLOLLOLOLOLOLOLOLOL 12 Tháng mười một, 2011
2 0