tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Doritos?
Do you want to eat some Doriott?
viết bởi TROLOLOLLOLOLOLOLOLOLOL 12 Tháng mười một, 2011