tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A homosexual who rapes women and kids.
He raped me and all my children. The Effing Dotti Batti!
viết bởi janetw 09 Tháng năm, 2006

Words related to Dotti Batti

bender evil homo nonce screamer