tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A sixty year old Italian woman's vagina.
I just got off the boat today, seen my grandmothers double cheese wopper.
viết bởi TheTopWop 25 Tháng mười hai, 2010