tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
24'' inch rims.
Dat boy JJ sittin' on double dozens.
viết bởi Pink Panther 20 Tháng sáu, 2004