tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A delicious drink that everyone will love.
I just had an orgasm by drinking a Double chocolate chip frappuccino.
viết bởi pink polar bears. 05 Tháng bảy, 2011