tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
An extra roll of fat under the neck, reminiscent of a turkey
"Having a double goobler cause YOLO" Drake/SJG
viết bởi Pstoolie 28 Tháng chín, 2012