Top Definition
1. An addition to the infamous "OONTZ."
2. An interjection expressing disgust or discomfort.
3. An alternate to the word "fricker."
(Pronounced: DOOTCH-kee)
1. Patrick--"OONTZ OONTZ OONTZ"
Andy--"Douchke Douchke Douchke"

2. Winston: There's a test tommorrow on Theus Saucius.
Patrick: Aww, Douchke! I forgot to study!

3. Winston: Do you know this kid named Patrick?
Andy: Ya, hes an odd douchke.
#friggar #suggar #teh #the #lol #rofl #sauce #douchke #lolcat #caturday #bleach #izzle #frick #fart #face #fatty #hooman #internetz #interwebz #haxxor #l33t #haxx0r
viết bởi GetItPDick 22 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×