Top Definition
1. An addition to the infamous "OONTZ."
2. An interjection expressing disgust or discomfort.
3. An alternate to the word "fricker."
(Pronounced: DOOTCH-kee)
1. Patrick--"OONTZ OONTZ OONTZ"
Andy--"Douchke Douchke Douchke"

2. Winston: There's a test tommorrow on Theus Saucius.
Patrick: Aww, Douchke! I forgot to study!

3. Winston: Do you know this kid named Patrick?
Andy: Ya, hes an odd douchke.
viết bởi GetItPDick 22 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×