Top Definition
An awesome fellow. Everyone would be much better off knowing a Dougall. Dougall equals Awesome.
"Dude, that trip was so Dougall!"
"I had the most Dougall night out with my friends!"
#friends #buds #compadres #dudes #lovers
viết bởi Emjaymjemmers 04 Tháng hai, 2010
He refers to the women who work in the office as "HIS GIRLS".
He thinks he's funny.
He's an asshole.

Jason: Dougall...
Jackie: DouglASS.
Karen: hahahaha.

Dougall: HUH?!
#doug #douglas #dougal #dug #dog #stupidman
viết bởi radsarahrad 31 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×