tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A more entertaining word for wallet.
Tom pulled out his dough folder and made it rain as the table dancer stripped.
viết bởi Gold_Shorts 20 Tháng sáu, 2010