tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Someone that is so dumb that they are a waste of humanity
Jonny: Whats 2+2
Shane: You're a fucking dough goat
viết bởi JFlanders123 19 Tháng ba, 2013