tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Like a titjob, but from a fat girl's stomach rolls
That girl is so fat, I bet she gives great doughjobs!
viết bởi doughjob 07 Tháng năm, 2009