tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Aussie term for "thinga-ma-jig"
Pass me that douzy wacky, next to the Fosters mate!
viết bởi Scarah_84 17 Tháng mười một, 2010