Top Definition
Recent events such as the CDO/CDS meltdown have caused movements in the market similar to that made by a female as she administers fellatio.

Originates from the following context: "Bitch is goin' down like the Dow Jones!"
Baller Inc Exec 1: Did you go to Circle last night?
Baller Inc Exec 2: I did, Dow Jones was the value added to the experience.
viết bởi CEO of Ballers Inc 15 Tháng ba, 2009
See also: Chickenhead
A person know for always going down
I wish my girlfriend was the DowJones
viết bởi trollboy 29 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×