tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
An act of kindness by giving.
John performed a Dowdellism when he bought everyone lunch.
viết bởi field tech 04 Tháng mười hai, 2009