tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Slang For "Down for sex?"
Hey(insert name here) Down 4 6?
viết bởi Sex doll 05 Tháng tư, 2011