tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you diarrhea into somebody's mouth and mix it with Dr. Pepper.
"Man, I gave that girl some good Dr. Pepper Love last night!"
viết bởi Pleasure Man 20 Tháng mười một, 2008