tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Character portrayed by Bill Murray in the films Ghostbusters (1984) and Ghostbusters II (1989).
Dr. Peter Venkman; Ghostbuster.
viết bởi Larz Ullrick 18 Tháng mười, 2010