tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
never tickle a sleeping dragon! ever!
dude, Draco dormiens nunquam titilandus!!!
viết bởi leahboobear(; 18 Tháng mười hai, 2010