tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Idiot.
Don't be such a Draemus.
viết bởi Anonymous 29 Tháng chín, 2003
 
2.
That guy who hung out on Mithica for awhile, then tried to start a playerworld that fell through.
Draemus could have finished a playerworld if he wasn't so damn lazy.
viết bởi Scott 25 Tháng chín, 2003