tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When a person's nostril holes are higher than their septum.
Beavis has got some major dragon nostrils
viết bởi Xzelick 10 Tháng mười hai, 2008

Words related to Dragon Nostrils

dragon face nose nostrils