tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you have drawn a picture, and stopped, but plan to continue later.
"I'm Drawleding"
viết bởi Jerimii 19 Tháng mười, 2009