tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A boss transformer
Dreadwing nearly killed me!
viết bởi deathboy5 14 Tháng một, 2013