tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
noun. Dubstep that makes for great driving music.
Guy: It's a long drive. Put on some Drivestep!
Girl: *Plays Skrillex*
Guy: GTFO.
viết bởi DVNT 06 Tháng mười một, 2011