tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Hooker with a D. Once you go drooker, you never go back.
Dude, what a drooker.
viết bởi Manneigh 18 Tháng một, 2011