tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
taking a dump that is green.
Hey man, I have to go drop Kermit's kids off at the pool.
viết bởi shamWoWzers918 23 Tháng tư, 2009