tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
L.A. sLAng for 'do me a favor'
Can you "drop me a bottle" and pick up my kids?
viết bởi MS13Maniac 17 Tháng hai, 2010