tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Another term for getting laid.
Haven't seen my girlfriend in weeks, can't wait to drop the bone.
viết bởi Rondoggy 10 Tháng chín, 2010