tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of having a baby
Mandy, when are you going to drop your chalupa?
viết bởi factualmactual101 04 Tháng bảy, 2009