tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A bowel movement.
I'm about to drop it on the one.

Whitney Houston said this in an episode of Being Bobby Brown.
viết bởi RayRay2009 02 Tháng chín, 2009

Words related to Drop it on the one

bowel houston movement shit whitney