tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
awsome band,so awsome that words cant describe it
Drop Kick Murpheys are so fuckin awsome! Fuck rap!
viết bởi Jesus Fellano 25 Tháng chín, 2003