tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of taking a shit.
Yo! I will be back. Im gonna drop some timber. Aight!
viết bởi bentwood121 29 Tháng chín, 2009