Top Definition
verb. 1) to take a large dump
After eating the enchilada dinner, I had to drop the deuce.
viết bởi JosephD 31 Tháng tám, 2006
A parallel parking maneuver that involves only two moves:

1. Backing the car into the spot
2. Pulling forward to straighten the tires.

It is a move perfected only by those that are forced to navigate the rough and tumble cities where parallel parking is a way of life.
It was a pretty tight spot, but I was able to drop the deuce!
viết bởi Riden Dirty 04 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×