tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A way that some guys have of telling a woman to pull down her panties so he can fuck her.
Drop your drawers.
viết bởi Judge dredd7 09 Tháng một, 2012