tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To call on the telephone.
Well, I'd better hit the road. If you find yourself in sunny San Diego, do drop a line!
viết bởi Savion 04 Tháng mười một, 2008