tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a mercedes with a drop top
look heya mayne i got me a droptopcedes from germany
viết bởi bigben the boss 05 Tháng tư, 2008