tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A club that people join to do drugs together in.
John's in a drug club.
viết bởi Deep blue 2012 16 Tháng chín, 2009