tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Whilst really drunk you shit your pants.
Guy1 "Dude Joey was drunk shitting last night at the party"
Guy2 "Uhh, that's nasty"
viết bởi lulz171 12 Tháng bảy, 2011