tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A teddybear who can be a gm at once
Ey druzil i needz hug

Amg i been banned!
viết bởi someone0390239 16 Tháng tư, 2009

Words related to Druzil

awesome gm hug teddybear