tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Ready to rage!
Dublin stoked bro!
viết bởi RoMouse 03 Tháng mười một, 2013