Top Definition
.22 caliber handgun
My brother gave me a Duce Duce.
viết bởi Ches 17 Tháng một, 2003
a .22 caliber handgun or rifle
walk up on them with a duce duce
viết bởi john 24 Tháng mười, 2004
Twenty-two caliber handgun, small comcealable fire arm,5 or 6 shot revolver.
Hey nigger are you bringing your duce-duce to the party, said Fred.
viết bởi concrete Doug 09 Tháng năm, 2006
noun-22 inch wheels
I got that new benz truck sittin on duce duces.
viết bởi Jay 24 Tháng một, 2004
a 22 millimeter hand gun aka duce duce
Yo Man I Was Kickin It Wit Money Before Right And THese Niggas Rolled Up And Pulled Out A Duce Duce Right And Money Jus Whiped Out The Ak And Shot Dem Niggas Up Yo Money Is Crazy Like That
viết bởi DeVonTheDucer 28 Tháng bảy, 2003
A twenty-two ounce can of beer.
Dude, while you're in there, pick me up a Duce-Duce as a road pop!
viết bởi John E. 12 Tháng mười một, 2002
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×