Top Definition
To tell a female to give you oral stimulation
Can I get my nails done?
No Hoe.. But you can make my duck sick
viết bởi Mike 31 Tháng bảy, 2003
an oral technique preformed by a dyslexic prostitute
i duck sick for five dollars
viết bởi Josh Posh 07 Tháng mười hai, 2009
Dick sucked. To get your "duck sick" means to get your dick sucked.
"But mister dopeman, dopeman, can I get a hit?"
No, hoe but you can get my duck sick...
viết bởi nokianinja 07 Tháng mười, 2002
A play on words equivilant to "dick suck"
Man, i really gotta get my duck sick tonight
viết bởi amber bock 29 Tháng bảy, 2010
Giving oral sex to a man. Switching the "d" and "s" to make "suckdick".
"Yo girl, can u get my ducksick right quick?"
viết bởi Mac Mall 20 Tháng tám, 2003
when a guy receives oral sex. (created by one drunk Mark P. while trying to say "dick sucked")
I'm going out with her tonight and I hope I get my duck sick.
viết bởi michael 24 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×