tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The coolest person to ever exsist
Wow look at that dude! He must be Ducky_Dan!
viết bởi Ducky_Dan 03 Tháng bảy, 2003