Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
the combination of a dufus and a moron
"Bart, you're not just a dufus, you're a dufus moronicus."
viết bởi chitsb 09 Tháng một, 2009
12 0

Words related to Dufus Moronicus:

dufus duffer idiot loser moron