tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to throw up on a person after performing Oral Sex.
"Yeah, I got Duki'd after she sucked my meatus."
viết bởi hitlerfanfic 02 Tháng sáu, 2009