tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
8.
Really Phat wheels for a car (preferabaly something that one would call tight or straight)
Man, dat dude really got some dookies put on that fly ass ride, yo!
viết bởi adam christian 30 Tháng bảy, 2003
 
9.
A bigg butt
She got a dukie on her
viết bởi Carlos Newson a.k.a. Celow (Mississippi) 28 Tháng sáu, 2003
 
10.
Big rims, wheels.
Damn! Look'a dem dukies on that whip.
viết bởi Slim Nasty 30 Tháng bảy, 2003